Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601
Blog - Bogholderkompagniet

Kontante betalinger

kontanter

Hvidvaskningsloven sætter nogle begrænsninger for hvordan, der kan handles med kontanter, kort fortalt skal du derfor være opmærksom på 2 ting:

 

Pink Pencil-64x64Du kan risikere at miste fradraget for omkostningen hvis du betaler mere end kr. 10.000 inkl. moms kontant.

Hvis der ikke er mulighed for at betale elektronisk, kan du godt betale kontant og herefter sende en besked til Skat via Skats tast selv, beskeden skal som minimum indeholde:

 1. Betalt beløb
 2. Betalingsdato
 3. Sælgers CVR-nummer
 4. Sælgers navn
 5. Nummer på faktura fra sælger
 6. Dato på faktura fra sælger

Beskeden skal sendes senest i forbindelse med din virksomheds selvangivelses frist.

 

Pink Pencil-64x64Du må ikke modtage over kr. 50.000 kontant

Dette gælder uanset om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

 

For at undgå bøder må du altså derfor bede kunden gå i banken og sætte pengene ind hvis der skal betales et beløb større end kr. 50.000

 

Selskab eller personligt ejet virksomhed?

Du har besluttet dig for at starte virksomhed, men hvilken virksomhedstype skal du vælge? Der er fordele og ulemper ved alle typer. I dette indlæg har jeg forsøgt at redegøre for hvilke overordnede tanker du skal gøre dig inden du træffer dit valg.

 

Stained Glass Moon Weathervane-64x64Allerførst skal du vurdere om du har brug for at begrænse dit økonomiske ansvar

Nogle brancher er mere udsatte end andre og her kan det være en fordel at vælge en selskabsløsning, hvor du ikke hæfter med din personlige formue. Til gengæld har selskaber flere og skrappere krav til din måde at føre regnskab på, det er derfor også en dyrere løsning.

 

Først skal du tage stilling til om du ønsker en personligt ejet virksomhed eller et selskab

 

Stained Glass Moon Weathervane-64x64

Hvis du vælger et selskab (ApS, A/S eller IVS)

I et selskab hæfter du kun med det du har indskudt som selskabskapital. Selskabet oprettes som en selvstændig juridisk enhed og der skal derfor være fuldstændig vandtætte skodder mellem din egen og selskabets økonomi.

Du betragtes som lønmodtager i selskabet og der skal derfor laves lønsedler og indberettes A-skat hver måned.

Selskabets regnskaber skal leve op til nogle standard krav og det skal indberettes digitalt en gang årligt

Der beregnes selskabsskat af selskabets skattemæssige overskud

 

Stained Glass Moon Weathervane-64x64

Hvis du vælger en personligt ejet virksomhed (enkeltmands eller I/S)

Denne virksomhed er personligt ejet, den betragtes ikke som en selvstændig juridisk enhed skattemæssigt, så økonomien hænger sammen med din privatøkonomi, således at du beskattes af virksomhedens resultat. Dette kan være en fordel når du lige er startet op -og kan fratrække et evt. negativt virksomhedsresultat i din øvrige indkomst i form af løn, dagpenge eller lign.

Personlig ejet virksomhed Selskab
1 eller flere ejere 1 eller flere ejere
Intet krav om indskud indskud fra 1 kr.
Krav om stiftelsesdokument, ejerbog og vedtægter
Personlig hæftelse begrænset hæftelse
Resultatet overgår til beskatning på selvangivelsen – dog mulighed for at gørebrug af virksomhedsordningen, så der kun betales a conto skat for den del af resultatet, der ikke er hævet til løn. Du betragtes som lønmodtager – der udarbejdes lønsedler
underskud fradrages i øvrig indkomst Underskud gemmes og fradrages i fremtidige overskud
Intet krav om digitalt regnskab, der skal dog stadig bogføres, afstemmes og indberettes oplysninger til Skat Digitalt regnskab
Intet krav om revision Revision kan i mange tilfælde fravælges

Lønmodtagerfradrag

IMG_2317

Lønmodtagere har ligesom selvstændige mulighed for at få fradrag for erhvervsmæssige udgifter.

Det er dog en forudsætning at omkostningen ikke er betalt af din arbejdsgiver samt at den er nødvendig for at beholde dit arbejde og opretholde din lønindkomst. De samlede omkostninger minus et bundfradag på kr.  5.900 (2017) 6.100 (2018) medtages på selvangivelsen i rubrik 58.

Pink Pencil-64x64Computere og IT-udstyr

Anvendes IT-udstyret både erhvervsmæssigt og privat, kan der kun tages fradrag for den del af udstyrets pris, der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse. Har IT-udstyret eksempelvis kostet 12.000 kr., og svarer den erhvervsmæssige anvendelse til 2/3, vil der kunne fradrages 2/3 x 12.000 kr. = 8.000 kr

Pink Pencil-64x64Telefonudgifter

Hvis du afholder erhvervsmæssige samtaler fra din private telefon, kan samtaleudgifterne trækkes fra (ikke abonnementsudgiften)

Såfremt du får refunderet samtaleudgifterne fra din arbejdsgiver skal du derfor ikke beskattes af dette. – betaler din arbejdsgiver et fast beløb af din regning i stedet -er du omfattet af reglerne for fri telefon.

Pink Pencil-64x64Faglitteratur og kurser

Som med de andre lønmodtagerfradrag gælder det også her, at omkostningerne skal være relevant for det arbejde du udfører nu og her – litteratur og kurser til videre- og efteruddannelse kan ikke fratrækkes

Du kan både fratrække omkostninger til indkøbt faglitteratur, men også til evt. foreninger, hvorfra du løbende modtager faglige opdateringer

Pink Pencil-64x64Hjemmekontor

Såfremt du har et rum i hjemmet, der anvendes som dit primære arbejdessted og i øvrigt er indrettet så det ikke også kan benyttes privat er det muligt at fratrække omkostningerne til dette.

Fradraget beregnes som en forholdsmæssig del af udgifterne til husleje, el og varme. Ejer man selv ejendommen, gives der et forholdsmæssigt nedslag i den pligtige Ejendomsværdiskat  og hvis arbejdsværelset udgør mindst 10% af den pågældende ejendom, får man desuden et nedslag i ejendomsskatten

Pink Pencil-64x64Småfornødenheder på rejser

Selv om din arbejdsgiver betaler for kost og logi på rejser har du stadig et fradrag på 25% af kostfradraget til småfornødenheder. Det svarer til kr. 121,75 pr. døgn (2017) 124,50 pr. døgn (2018)

Den eneste forudsætning er, at du er bortrejst minimum 24 timer

Pink Pencil-64x64

Rejseomkostninger – Kost og logi

Såfremt du rejser erhvervsmæssigt i over 24 timer og arbejdsgiver ikke betaler dine omkostninger, kan du fratrække omkostninger til kost og logi -enten de faktisk afholdte omkostninger eller ved brug af statens takster:

kost kr. 487 pr. døgn (2017) og logi kr. 209  pr. døgn (2017) – der kan max fratrækkes kr. 26.800 i indkomståret 2017

Lønsumsafgift

Skrevet af Sabrina Andersen

læge_crop

Hvis din virksomhed ikke er momspligtig, kan det være du i stedet skal betale lønsumsafgift, men hvad er en lønsumsafgift egentlig? og hvordan bliver den egentlig beregnet?

Pink Rose 2-64x64Hvad er en lønsumsafgift? 

Lønsumsafgift er en afgift, du skal betale, hvis du handler med varer eller ydelser som er fritaget for moms. Hvor moms bliver beregnet af virksomhedens salg og indkøb, bliver lønsumsafgiften beregnet ud fra virksomhedens lønsum +/- skattemæssige overskud eller underskud.

 

 

Lønsum er altså en afgift du betaler af fortjenesten af virksomhedens momsfrie salg.

 

Pink Rose 2-64x64Hvem skal betale lønsumsafgift? 

Som hovedregel skal alle virksomheder, der ikke er omfattet af momsloven, betale lønsumsafgift, der er dog visse undtagelser:

Lønsumspligtige virksomheder

o   Sundhedssektoren:

–       Læger, tandlæger og -teknikere,

–       Fysio- og ergoterapeuter, kiropraktikere, akupunktører mm.

o   Persontransport i Danmark:

–       Taxa, rutekørsel, turistbusser

o   Den Finansielle sektor:

–       Banker, forsikrings- og pensionsselskaber.

o   Virksomheder, der udgiver og importere aviser (ikke kiosker)

o   Bedemandsforretninger

o   Ejendomsmæglere

o   Lotterier og andre spil om penge

o   Virksomheder, der sælger kulturelle, sportslige og undervisningsydelser u/moms

o   Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

Ikke lønsumspligtige virksomheder

o   Socialforsorgen

o   Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

o   Almenvelgørende foreninger

o   Museumsvirksomheder

o   Genbrugsbutikker

o   Formidlingsvirksomhed ved videnpædagogisk aktivitetscentre

o   Persontransport til/fra udlandet

o   Velgørende arrangementer

o   Religiøse samfund

o   Visse uddannelser

 

Pink Rose 2-64x64Hvornår skal man registreres for og betale lønsumsafgift? 

Udover virksomhedstypen er der også en grænseværdi for hvornår en virksomhed skal registreres for lønsumsafgift. Der skal nemlig ikke betales lønsumsafgift før grundlaget (lønsum +/- skattemæssige overskud eller underskud) for beregning af lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. på en 12 måneders periode.

Nogle virksomheder kan derfor undlade at lade sig registrere i starten.

Hvis man bliver eller er registreret for lønsumsafgift, skal man stadig ikke betale lønsumsafgift hvis ikke lønsummen overstiger 80.000 kr. Hvis man f.eks. har en lønsum på 70.000 kr. skal man ikke betale og der skal dermed indberettes med 0. Hvis man fremadrettet ved at omsætningen ligger under 80.000 kr. skal man afmeldes lønsumsafgift.

 

Pink Rose 2-64x64Hvordan beregner man lønsumsafgiften? 

Der er 4 metoder for beregning af lønsumsafgift som afhænger af virksomhedens type:

Metode 1

Omfatter:

o   Organisationer, fonde, foreninger og loger, spilaktiviteter samt offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud.

Afgiftsgrundlag:

o   Lønsum

Sats: 6,37 % i 2017 og 2018

Metode 2

Omfatter:

o   Finansielle virksomheder:

–      Banker, forsikrings- og pensionsselskaber.

Afgiftsgrundlag:

o   Lønsum

Sats: 14,1 % i 2017 og 14,5 % i 2018

Metode 3

Omfatter:

o   Virksomheder, der udgiver eller importere aviser.

Afgiftsgrundlag:

o   Omsætning fra avissalg.

De har fuldt momsfradrag på indkøb, men ikke på salg.

Sats: 3,54 % i 2017 og 2018

Metode 4 – er den mest brugte metode

Omfatter:

o   Virksomheder, der ikke er omfattet af metode 1-3:

–       Virksomheder, der udfører persontransport i DK

–       Læger, tandlæger og -teknikere, fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, akupunktører mm.

–       Ejendomsmæglere og bedemænd

Afgiftsgrundlag ved ansatte:

o   Lønsum +/- skattemæssigt overskud eller underskud.

Afgiftsgrundlag uden ansatte:

o   Skattemæssigt overskud eller underskud.

Sats: 4,12 % i 2017 og 2018

Når du skal beregne din virksomheds lønsum, er der visse ting du skal være opmærksom på, det er nemlig ikke alle lønomkostninger, der skal medregnes:

Det skal medregnes:

o   Ordinær løn

o   Tillæg

o   Pension

o   Provision, gratialer mv.

o   Personalegoder med ret til feriegodtgørelse

o   Aflønning i aktier

Det skal ikke medregnes:

o   Fratrædelsesgodtgørelse

o   Godtgørelse efter udlæg

o   Skattefrigodtgørelse (f.eks. KM penge)

Det skal modregnes:

o   Refusioner fra det offentlige (f.eks. elev- og dagpengerefusion)

o   Løntilskud til fleksjobber

o   Løntilskud til ansatte førtidspensionister

 

Pink Rose 2-64x64

Hvornår skal man afregne lønsumsafgiften

Der skal betales 5 gange årligt hvis der er ansatte i virksomheden. Her er de første 4 gange kvartalsangivelser også kaldet ”aconto angivelser” og den sidste gang er årsangivelsen.

Har man ikke ansatte i sin virksomhed og dermed en lønsum, bliver afgiften i stedet beregnet af virksomhedens overskud eller underskud 1 gang årligt.
Pink Rose 2-64x64Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål

Små beløb har også ret

Receipts on white background

Når vi laver regnskaber for kunder og gør opmærksom på, at der mangler bilag for nogle indkøb, hører vi ofte en bemærkning i stil med: Det betyder ikke noget, bare lad være med at tage den med i regnskabet. Men små udlæg har en del mere at sige end vi lige tænker i første omgang.

Hvis du f. eks. har udlæg for bare 2.500 – er det nemlig ikke ‘kun’ 2.500 du snyder dig selv for

For at kunne betale regningen på de 2.500 kr., har du først tjent pengene og betalt skat. dvs. de 2.500 rimer på noget i stil med en løn før skat på kr. 5.000

Hvis du derimod har en faktura på de 2.500 og du er momsregistreret:

får du 500 kr. retur i moms og 1.000 kr. retur i skat. Så din reelle omkostning ex. skat vil i dette tilfælde være kr. 1.000.

Så i dette tilfælde er det reelt 4.000 kr. du snyder dig selv for

Ja, så er du måske ikke momsregistreret og skatten er ikke præcis 50% og der er forskellig fradragssatser for forskellige tyer af omkostninger, men den overordnede tankegang er den samme.

Så husk, at gemme bonnerne 🙂 – også selv om det kan føles som småbeløb. Mange bække små…..

I ovenstående eksempel vil glemte småudlæg for 1.500 kr. pr. md. betyde at du har snydt dig selv for 28.800 på et år

 

Kan kaffe og kage til forretningsforbindelser trækkes fra?

Skrevet af Sabrina Andersen

Cup coffee beans wooden dark background

Når man driver en succesfuld virksomhed eller gerne vil have sin virksomhed til at blomstre, er det nærmest en nødvendighed at afholde møder både med kunder og andre forretningsforbindelser. Der er dog en række regler som skal overholdes hvis man ønsker at opnå et momsfradrag – bemærk indlægget ikke handler om skattefradrag.

 

Vigtigt i forhold til fradrag

Det er rigtig vigtigt når man holder møder hvad enten det er med kunder, leverandører, revisorer, bogholdere, håndværkere o. lign. at man husker at anføre deltagere og anledning til mødet på selve bilaget, ellers kan der ikke opnås momsfradrag og bilaget vil blive betragtet som en almindelig personaleomkostning eller privat hævning, alt afhængig af virksomhedstypen.

 

Lokation 

Når man taler om momsfradrag på bespisning af kunder og forretningsforbindelser har det stor betydning hvor måltidet nydes og hvor måltidet er købt.

Cup of Coffee-64x64Er det i virksomhedens lokaler serveret fra virksomhedens kantine og ikke basserne fra bageren:

– Kan der opnås fuldt momsfradrag, hvis der er tale om bestyrelsesmøder eller møder med forretningsforbindelser = 100 %.

– Kan der ikke opnås momsfradrag, hvis der er tale om generalforsamlinger = 0 %.

 

Cup of Coffee-64x64Er det ude i byen på en restaurant, Café, kro o. lign. altså steder hvor man kan sidde ned og ikke den lokale pølsemand eller tanken:

– Kan der opnås fradrag for en 4. del af momsen, både ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og møder med forretningsforbindelser = 25 %.

 

Cup of Coffee-64x64

Er det på en privatadresse:

– Kan der ikke opnås momsfradrag hvis et møde afholdes på en privatadresse fx hjemme hos chefen selv, heller ikke selvom maden er bestilt ude fra, da SKAT ikke mener det er ude i byen = 0 %.

 

Kan kaffens trækkes fra?

Kaffe der er indkøbt i virksomheden kan fratrækkes med fuldt momsfradrag såfremt den kun drikkes til møder med kunder og andre forretningsforbindelser eller til personalemøder af erhvervsmæssig karakter. Drikker personalet af kaffen til hverdag kan der derfor ikke opnås momsfradrag.

Det er derfor den bedste løsning hvis man har en personalekaffe og en mødekaffe. Er det ikke muligt kan fradraget evt. beregnes ud fra et skøn.

Underholdning 

Hvis der i forbindelse med mødet er underholdning indblandet er der kun fradrag for selve bespisningen. Har man spist i forbindelse med mødet og vælger og slutte af med en tur i teatret eller en tur i Tivoli, er der altså kun tale om momsfradrag på maden efter ovenstående regler og ikke på billetterne. Hvis man derimod holder møde hvor underholdningen er en del af stedet som Korsbæk på bakken eller en café/restaurant med levende musik er der fradrag for hele udgiften, da det ikke her er udpenslet, hvor stor en del af prisen, der vedr. underholdningen.

Har du nogle spørgsmål? Så kontakt os og vi hjælper dig på vej..

Moms og biler

Skrevet af Sabrina Andersen

bil

Hvilke momsregler gælder egentlig for hvilke typer nummerplader?

 

Har du en eller flere biler i din virksomhed? Bruger du din private bil i din virksomhed? Får du de rigtige momsfradrag for dine biler? Hvad kan egentlig bedst svare sig for dig? Kig med her og bliv klogere på de mange regler vedr. momsfradrag – bemærk at jeg ikke snakker om skattefradrag, kun moms.

 

Du ved sikkert allerede, at der er forskel i momsfradraget om bilen er på hvide, gule eller papegøjeplader, i tabellen her kan du se hvordan forskellen er.

  køb leje/leasing Drift

(brændstof, reperationer mm.)

salg

 

Hvide plader

køreskole/bilforhandler/

BILUDLEJER

0 %

100 %

Delvist1

(satsen fremgår af faktura/kontrakt)

0%

100 %

 

0 %

100 %

Gule plader

varebiler u/3 tons:

100 % momspligt. formål

Blandet formål

 

 

100 %

0 %2

 

 

100 %

1/3

 

 

100 %

100 %

(hvis momspligtig oms. overstiger 50.000 kr.)

 

 

100 %

0 %2

Gule plader

varebiler o/3 tons:

100 % momspligt. formål

Blandet formål

 

 

100 %

Delvist3

 

 

1 00 %

Delvist3

 

 

100 %

Delvist3

 

 

100 %

Delvist3

papegøjeplader

Blandet kørsel

0 % 1/3

(hvis momspligtig oms. overstiger 50.000 kr.)

100 %

(hvis momspligtig oms. overstiger 50.000 kr.)

0 %

 

1 Som udgangspunkt gives der ikke momsfradrag for leasingydelser. Der kan dog fradrages en del af momsen, hvis lejeperioden overstiger 6 måneder og bilen benyttes mere end 10 % til momspligtige formål.

2 Bliver bilen også brugt til virksomhedens momsfrie formål eller privat – også kaldet blandet kørsel, er der ikke fradrag for anskaffelsessummen.

Hvis bilen indenfor 5 år bliver ændret fra blandet kørsel til at blive brugt 100 % til momspligtige formål, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen, det kræver dog at bilen havde en værdi på mere end 100.000 kr. ved anskaffelsen. De samme regler gør sig gældende i forhold til salg af bilen.

3 Hvis bilen benyttes til blandet kørsel er momsfradraget svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og samlede omsætning. Benyttes bilen privat skal momsfradraget beregnes ud fra et skøn svarende til virksomhedens momspligtige anvendelse af bilen.

 

Der gælder selvfølgelig en regel for alle udgifter, at det skal være en del af virksomhedens momspligtige aktiviteter, er det ikke det eller er det privat, er der ikke fradrag, lige meget hvilken farve pladen har.

 

Brug af egen bil

Hvis du som virksomhedsejer benytter din private hvidpladebil erhvervsmæssigt er der ikke momsfradrag, men derimod 2 muligheder for skattefradrag:

 1. Ud fra en ”leje”, svarende til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger

Eksempel: Du har ifølge kørebogen kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

De samlede driftsudgifter på bilen (brændstof, forsikring, reparation mm.) er på 25.000 kr.

Bilens skattemæssig værdi er 150.000 kr. Du kan afskrive op til 25 procent af den skattemæssige værdi, bilen har ved indkomstårets begyndelse.

 

Godtgørelse af faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel
Erhvervsmæssig andel af driftsudgifter: 40 % af 25.000 kr. 10.000 kr.
Afskrivninger. 150.000 kr. x 25 % = 37.500 kr. x 40 % 15.000 kr.
Fradrag i alt: 25.000 kr.

 

 1. Ud fra Skatterådets satser til kørsel i egen bil

Eksempel: Du har ifølge kørebogen kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

Efter Skatterådets satser kan du i 2017 få fradrag for 8.000 km x 3,53 kr. = 28.240 kr.

 

Ved begge muligheder er det vigtigt at føre kørebog, så du altid kan redegøre for privat og erhvervskørsel og samtidig huske, at der er tale om skattefradrag og aldrig momsfradrag.

 

Hvis du benytter Virksomhedsordningen kan du vælge at lade bilen indgå der som en del af virksomhedens økonomi. Du skal som udgangspunkt beskattes af fri bil, hvis du råder over den privat. Til gengæld kan du trække alle bilens udgifter fra i virksomhedens regnskab.

 

Parkering

Der er aldrig momsfradrag på parkering, selvom momsen er udpenslet på kvitteringen og der køres i en bil på gule eller papegøjeplader.

Hvis man derimod har en aftale med et parkeringsselskab fx Easy Park, hvor noget af parkeringen er momspligtig og andet ikke er det, kan man trække momsen fra, HVIS man vel og mærke køre i en bil på gule- eller papegøjeplader.

 

Broafgift

Hvis du kører i en bil på gule- eller papegøjeplader er der fuldt momsfradrag ved kørsel både hvad angår Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Kører du i en bil på hvide plader kan der opnås fuldt momsfradrag ved kørsel på Øresundsbroen.

I alle tilfælde gælder dog at kørslen skal være i virksomhedsøjemål i forbindelse med virksomhedens momspligtige formål.

 

Synlig CVR-nr. og firmanavn
Siden 1. januar 2013 har det været påkrævet at firmabiler på gule- og papegøjeplader op til 4 tons bære synligt CVR-nr. eller SE-nr. og logo eller firmanavn på begge sider af bilen.
Det vigtigt at det er lavet i en anden farve end bilen og er adskilt af hinanden. Bogstaver og tal skal være 3 cm. høje, dog skal virksomhedens navn være 10 cm. hvis bilen er over 3,5 tons. og være i fuld længde. Oplysninger om A/S eller ApS er frivillige. Har du hverken SE-nr. eller CVR-nr. skal firmanavnet være på bilen.

 

Er du i tvivl om du får de rigtige fradrag eller om du snyder dig selv, så kontakt os og vi vil hjælpe dig på vej..

Arbejdstøj

Skrevet af Sabrina Andersen:

arbejdstoej

Hvad skal der egentlig til for at arbejdstøj kan trækkes fra i regnskabet ?

 

Her har du fradrag

Personalet er en del af og en nødvendighed for virksomhedens drift, derfor er personaleudgifter som udgangspunkt fradragsberettigede driftsudgifter – dog med visse undtagelser. Når man taler om beklædning kan der kun opnås fuldt fradrag når:

 • Der er tale om arbejdstøj og uniformer, som tilhører virksomheden og benyttes af medarbejderen i arbejdstiden og leveres tilbage når medarbejderen ikke længere er ansat
 • Der er tale om profilbeklædning i form af bl.a. kjoler, jakkesæt, skjorter og slips, som tilhører virksomheden og benyttes til at repræsentere denne. Det kræves dog at tøjet bærer synligt virksomhedslogo eller navn
 • Virksomheden stiller sportstøj til rådighed for sine medarbejdere, som leveres tilbage når medarbejderen ikke længere er ansat
 • Der er tale om specialbeklædning som er en nødvendighed for arbejdets udførelse og sikkerhed og ikke kan erstatte almindelig påklædning som bl.a. diverse uniformer til kokke, skorstensfejere, brandmænd og politimænd
 • Tøjet ikke benyttes udenfor arbejdstiden – altså i fritiden

 

Her har du ikke

Der kan ikke opnås fradrag når:

 • Der er tale om arbejdstøj som benyttes til privat brug – eller kan benyttes til privat brug
 • Der er tale om civiltøj som ikke bærer synligt logo eller virksomhedsnavn
 • Der er tale om arbejdstøj som foræres til medarbejderne og ikke længere ejes af virksomheden
 • Tøjet benyttes i fritiden – altså udenfor arbejdstiden

 

Fradrag som selvstændig

Er du selvstændig har du fradrag for dit arbejdstøj på lige fod med dine ansatte og kan derfor også fratrække omkostningen fuldt ud. Der gælder dog den regel at dine medarbejdere skal have stillet tilsvarende arbejdstøj til rådighed samt at tøjet ikke benyttes privat.

Er du selvstændig og ikke har nogle medarbejdere kan arbejdstøjet fratrækkes, såfremt der er tale om specialbeklædning og det er normalt for branchen at udlevere arbejdstøj til sine medarbejdere som det gør sig gældende i håndværkerbranchen.

Det er dog vigtigt at bemærke at selv hvis udgiften til beklædning opfylder alle krav for fradragsret er det ikke sikkert at SKAT godkender dette fradrag.

 

Skærmbriller

Virksomheden kan fratrække omkostningen for indkøbte skærmbriller til medarbejderne, idet det anses for en driftsudgift. Skærmbrillerne er desuden skattefrie for medarbejderne såfremt de ikke tager brillerne med hjem. Du har som selvstændig og arbejdsgiver selvfølgelig også mulighed for at fratrække dine skærmbriller.

Hvad mange ikke ved er, at danske virksomheder faktisk er forpligtet til at tilbyde synstest og skærmbriller til sine ansatte, hvis de har behov for en synskorrektion når de sidder foran computeren og arbejder.

 

Tøjvask

Vasker du som arbejdsgiver eller selvstændig dine medarbejderes arbejdstøj eller håndklæder, klude, viskestykker og lign. I bruger i virksomheden hjemme i privaten kan det fratrækkes i din virksomhed. Du skal blot beregne de faktiske udgifter du har på disse vaske, i forhold til el- og vandforbrug, sæbe osv. pr. vask og gange det med antal vaske. Det kan opgøres månedligt eller årligt alt afhængig af hvor ofte der vaskes, og fratrækkes som et privat udlæg med skattefradrag. Hvis der skal opnås et momsfradrag skal sæben købes særskilt og kun benyttes til erhvervsmæssige vaske og trækkes direkte fra i regnskabet.

Ved køb af en ny vaskemaskine er der mulighed for at købe den som et blandet driftsmiddel og fratrække en del af udgiften i virksomhedens skattemæssige regnskab.

 

Er du stadig i tvivl eller sidder du inde med spørgsmål jeg ikke har omhandlet – så sidder vi klar til at hjælpe dig

Slip hamsterhjulet – Planlæg din tid

IMG_2317

Planlægning kan være nøglen til at tage kontrol over din arbejdstid inden den tager kontrollen over dig – og du ender i hamsterhjulet og evig brandslukning

 

Great Job Stamp-64x64Luk ugen ordentligt af fredag inden du går hjem, organsier dit skrivebord og dine noter, så du ikke bliver mødt af kaos mandag morgen. Tag et tilbageblik på ugen, der gik. Hvilke opgaver blev ikke løst og hvilke telefonopkald og møder blev udskudt. Afsæt tid til opgaverne i næste uges kalender og planlæg nye tidspunkter for møder og telefonsamtaler.

Hvis du oplever, at opgaver flyttes for 3. gang, så overvej om ikke de kan uddelegeres, for det er da åbenlyst ikke en opgave, der giver dig stor energi.

Great Job Stamp-64x64

Arbejd koncentreret i afgrænsede tidsrum, hvis du er i godt flow med en arbejdsopgave og bliver forstyrret af en telefon eller mail, kan det tage op til 25 minutter før du igen er fuldt tilbage i dit flow. Sæt din telefon på lydløs, fjern den lille mail-reminder, der dukker op hver gang du modtager en ny mail og sæt et skilt på døren. Giv dig selv den gave af et uforstyrret tidsrum hver dag, hvor du kommer i bund med de faste opgaver, så du bagefter har større overskud til alt det, der foregår ad hoc.

Great Job Stamp-64x64

Fjern alt unødvendig støj, pop ups, lyde og ikoner. selv om du vælger ikke, at tage dig af sms eller mail med det samme, er du allerede forstyrret og det tager igen tid at genvinde koncentrationen selv efter en kort forstyrrelse. Så overvej hvad, der er vigtige forstyrrelser og hvad der egentlig bare er til gene og fjerner fokus fra det du er i gang med.

Great Job Stamp-64x64

Hold pauser væk fra din skærm. Hvis du sidder hele dagen foran skærmen og også bruger pausen til at læse nyheder, gå på facebook, surfe internet eller spille spil, vil det føles som arbejdstid og pauser går i et -og at du har arbejdet hele dagen. Gå en lille tur til kaffemaskinen, få lidt frisk luft eller tag en snak med en kollega for at få udbytte af dine pauser.

 

Hold fri når du har fri -også selv om du skal arbejde efter ungerne er lagt i seng. Find et ritual hvor du smider arbejdet af dig på vej hjem fra jobbet, gå en tur med hunden, hent Great Job Stamp-64x64børnene eller tag en tur i Rema. Men gør det uden at arbejdet fylder i dit hoved. LIGE NU har du fri -også selv om du logger på igen kl. 21.00

 

 

 

Dagsbevis til bil på gule plader

Skrevet af Sabrina Andersen

dagsbevis gule plader

Ønsker du eller dine ansatte at benytte bilen på gule- eller papegøjeplader på op til 4 tons til private formål, har det siden 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser op til 20 gange pr. bil pr. kalenderår, uden moms- og skattemæssige konsekvenser.

 

Prisen for dagsbeviset afhænger af bilens størrelse samt, hvordan momsen er fradraget ved anskaffelsen:

  totalvægt op til

3 tons

totalvægt fra

3 til 4 tons

Fratrukket fuldt momsfradrag ved køb/leje 225 kr.

heraf moms 40 kr.

185 kr.

uden moms1

ikke fratrukket fuldt momsfradrag ved køb/leje 185 kr.

uden moms

 185 kr.

uden moms1

 

1 Der skal beregnes udtagningsmoms hvis du køber dagsbevis til en bil fra 3 til 4 tons. Udtagningsmomsen skal beregnes med 25 % af indkøbsprisen for det private forbrug og skal bogføres som salgsmoms.

 

Regler for dagsbeviset

 • Dagsbeviset gælder i et døgn fra kl. 00:00 til kl. 23:59
 • Dagsbeviset kan købes tidligst 45 dage og senest 1 time inden det skal benyttes
 • Dagsbeviset skal medbringes og kunne fremvises fysisk eller elektronisk
 • Dagsbeviset skal købes til alle de dage du har bilen stående hos dig selv – også selvom du ikke bruger den
 • Dagsbeviset kan ikke refunderes eller bytte til andre dage

 

Køb af dagsbeviser

Dagsbeviset kan købes via TastSelv af medarbejderen, hvis denne har tilladelse af ejeren til brug af bilen, eller af virksomheden selv. Hvis virksomheden køber beviset er der tale om et skattepligtigt personalegode og skal beskattes som fri bil.

 

Godkendt kørsel uden brug af dagsbevis:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer
 • I forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer må der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km om året, det kan være i form af privat indkøb og aflevere/hente børn. Hvis svinkeærinderne kun afviger et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes de ikke i de 1.000 km
 • Hvis bilen skal bruges den efterfølgende dag erhvervsmæssigt kan der undtagelsesvis køres i bilen mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året. Det samme gør sig gældende når bilen skal tilbage på arbejdspladsen igen
 • Kørsel mellem virksomhedens adresse og skiftende arbejdssteder
 • Kørsel til spisning eller afhentning af mad, såfremt kørslen sker i arbejdstiden
 • Afhentning og afsætning kolleger mellem hjem og arbejde, med arbejdsgiverens tilladelse, som kan ske mundtligt