Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601
Befordring Arkiv - Bogholderkompagniet

Moms og biler

Skrevet af Sabrina Andersen

bil

Hvilke momsregler gælder egentlig for hvilke typer nummerplader?

 

Har du en eller flere biler i din virksomhed? Bruger du din private bil i din virksomhed? Får du de rigtige momsfradrag for dine biler? Hvad kan egentlig bedst svare sig for dig? Kig med her og bliv klogere på de mange regler vedr. momsfradrag – bemærk at jeg ikke snakker om skattefradrag, kun moms.

 

Du ved sikkert allerede, at der er forskel i momsfradraget om bilen er på hvide, gule eller papegøjeplader, i tabellen her kan du se hvordan forskellen er.

  køb leje/leasing Drift

(brændstof, reperationer mm.)

salg

 

Hvide plader

køreskole/bilforhandler/

BILUDLEJER

0 %

100 %

Delvist1

(satsen fremgår af faktura/kontrakt)

0%

100 %

 

0 %

100 %

Gule plader

varebiler u/3 tons:

100 % momspligt. formål

Blandet formål

 

 

100 %

0 %2

 

 

100 %

1/3

 

 

100 %

100 %

(hvis momspligtig oms. overstiger 50.000 kr.)

 

 

100 %

0 %2

Gule plader

varebiler o/3 tons:

100 % momspligt. formål

Blandet formål

 

 

100 %

Delvist3

 

 

1 00 %

Delvist3

 

 

100 %

Delvist3

 

 

100 %

Delvist3

papegøjeplader

Blandet kørsel

0 % 1/3

(hvis momspligtig oms. overstiger 50.000 kr.)

100 %

(hvis momspligtig oms. overstiger 50.000 kr.)

0 %

 

1 Som udgangspunkt gives der ikke momsfradrag for leasingydelser. Der kan dog fradrages en del af momsen, hvis lejeperioden overstiger 6 måneder og bilen benyttes mere end 10 % til momspligtige formål.

2 Bliver bilen også brugt til virksomhedens momsfrie formål eller privat – også kaldet blandet kørsel, er der ikke fradrag for anskaffelsessummen.

Hvis bilen indenfor 5 år bliver ændret fra blandet kørsel til at blive brugt 100 % til momspligtige formål, har virksomheden ret til at regulere en del af momsen, det kræver dog at bilen havde en værdi på mere end 100.000 kr. ved anskaffelsen. De samme regler gør sig gældende i forhold til salg af bilen.

3 Hvis bilen benyttes til blandet kørsel er momsfradraget svarende til forholdet mellem virksomhedens momspligtige omsætning og samlede omsætning. Benyttes bilen privat skal momsfradraget beregnes ud fra et skøn svarende til virksomhedens momspligtige anvendelse af bilen.

 

Der gælder selvfølgelig en regel for alle udgifter, at det skal være en del af virksomhedens momspligtige aktiviteter, er det ikke det eller er det privat, er der ikke fradrag, lige meget hvilken farve pladen har.

 

Brug af egen bil

Hvis du som virksomhedsejer benytter din private hvidpladebil erhvervsmæssigt er der ikke momsfradrag, men derimod 2 muligheder for skattefradrag:

 1. Ud fra en ”leje”, svarende til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger

Eksempel: Du har ifølge kørebogen kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

De samlede driftsudgifter på bilen (brændstof, forsikring, reparation mm.) er på 25.000 kr.

Bilens skattemæssig værdi er 150.000 kr. Du kan afskrive op til 25 procent af den skattemæssige værdi, bilen har ved indkomstårets begyndelse.

 

Godtgørelse af faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel
Erhvervsmæssig andel af driftsudgifter: 40 % af 25.000 kr. 10.000 kr.
Afskrivninger. 150.000 kr. x 25 % = 37.500 kr. x 40 % 15.000 kr.
Fradrag i alt: 25.000 kr.

 

 1. Ud fra Skatterådets satser til kørsel i egen bil

Eksempel: Du har ifølge kørebogen kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

Efter Skatterådets satser kan du i 2017 få fradrag for 8.000 km x 3,53 kr. = 28.240 kr.

 

Ved begge muligheder er det vigtigt at føre kørebog, så du altid kan redegøre for privat og erhvervskørsel og samtidig huske, at der er tale om skattefradrag og aldrig momsfradrag.

 

Hvis du benytter Virksomhedsordningen kan du vælge at lade bilen indgå der som en del af virksomhedens økonomi. Du skal som udgangspunkt beskattes af fri bil, hvis du råder over den privat. Til gengæld kan du trække alle bilens udgifter fra i virksomhedens regnskab.

 

Parkering

Der er aldrig momsfradrag på parkering, selvom momsen er udpenslet på kvitteringen og der køres i en bil på gule eller papegøjeplader.

Hvis man derimod har en aftale med et parkeringsselskab fx Easy Park, hvor noget af parkeringen er momspligtig og andet ikke er det, kan man trække momsen fra, HVIS man vel og mærke køre i en bil på gule- eller papegøjeplader.

 

Broafgift

Hvis du kører i en bil på gule- eller papegøjeplader er der fuldt momsfradrag ved kørsel både hvad angår Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Kører du i en bil på hvide plader kan der opnås fuldt momsfradrag ved kørsel på Øresundsbroen.

I alle tilfælde gælder dog at kørslen skal være i virksomhedsøjemål i forbindelse med virksomhedens momspligtige formål.

 

Synlig CVR-nr. og firmanavn
Siden 1. januar 2013 har det været påkrævet at firmabiler på gule- og papegøjeplader op til 4 tons bære synligt CVR-nr. eller SE-nr. og logo eller firmanavn på begge sider af bilen.
Det vigtigt at det er lavet i en anden farve end bilen og er adskilt af hinanden. Bogstaver og tal skal være 3 cm. høje, dog skal virksomhedens navn være 10 cm. hvis bilen er over 3,5 tons. og være i fuld længde. Oplysninger om A/S eller ApS er frivillige. Har du hverken SE-nr. eller CVR-nr. skal firmanavnet være på bilen.

 

Er du i tvivl om du får de rigtige fradrag eller om du snyder dig selv, så kontakt os og vi vil hjælpe dig på vej..

Dagsbevis til bil på gule plader

Skrevet af Sabrina Andersen

dagsbevis gule plader

Ønsker du eller dine ansatte at benytte bilen på gule- eller papegøjeplader på op til 4 tons til private formål, har det siden 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser op til 20 gange pr. bil pr. kalenderår, uden moms- og skattemæssige konsekvenser.

 

Prisen for dagsbeviset afhænger af bilens størrelse samt, hvordan momsen er fradraget ved anskaffelsen:

  totalvægt op til

3 tons

totalvægt fra

3 til 4 tons

Fratrukket fuldt momsfradrag ved køb/leje 225 kr.

heraf moms 40 kr.

185 kr.

uden moms1

ikke fratrukket fuldt momsfradrag ved køb/leje 185 kr.

uden moms

 185 kr.

uden moms1

 

1 Der skal beregnes udtagningsmoms hvis du køber dagsbevis til en bil fra 3 til 4 tons. Udtagningsmomsen skal beregnes med 25 % af indkøbsprisen for det private forbrug og skal bogføres som salgsmoms.

 

Regler for dagsbeviset

 • Dagsbeviset gælder i et døgn fra kl. 00:00 til kl. 23:59
 • Dagsbeviset kan købes tidligst 45 dage og senest 1 time inden det skal benyttes
 • Dagsbeviset skal medbringes og kunne fremvises fysisk eller elektronisk
 • Dagsbeviset skal købes til alle de dage du har bilen stående hos dig selv – også selvom du ikke bruger den
 • Dagsbeviset kan ikke refunderes eller bytte til andre dage

 

Køb af dagsbeviser

Dagsbeviset kan købes via TastSelv af medarbejderen, hvis denne har tilladelse af ejeren til brug af bilen, eller af virksomheden selv. Hvis virksomheden køber beviset er der tale om et skattepligtigt personalegode og skal beskattes som fri bil.

 

Godkendt kørsel uden brug af dagsbevis:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer
 • I forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer må der foretages svinkeærinder på op til 1.000 km om året, det kan være i form af privat indkøb og aflevere/hente børn. Hvis svinkeærinderne kun afviger et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede kørselsrute medregnes de ikke i de 1.000 km
 • Hvis bilen skal bruges den efterfølgende dag erhvervsmæssigt kan der undtagelsesvis køres i bilen mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året. Det samme gør sig gældende når bilen skal tilbage på arbejdspladsen igen
 • Kørsel mellem virksomhedens adresse og skiftende arbejdssteder
 • Kørsel til spisning eller afhentning af mad, såfremt kørslen sker i arbejdstiden
 • Afhentning og afsætning kolleger mellem hjem og arbejde, med arbejdsgiverens tilladelse, som kan ske mundtligt