Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601
Gaver Arkiv - Bogholderkompagniet

Gaver til forretningsforbindelser

Skrevet af: Sabrina Andersen

2320557-christmas-presents-retail

Giver du gaver til dine kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser, er reglerne lidt kringlede. Nogen gange kan der nemlig være tale om repræsentationsomkostninger og andre gange kan der være tale om reklameomkostninger. Nogen gange har man fradrag for momsen og andre gange har man ikke. 

 

Hvornår får du fuldt fradrag for en gave?

For at opnå fuldt fradrag for en gave skal den gå under betegnelsen ”Reklamegave”, men for, at den kan det, er der nogle særlige kriterier som skal være opfyldt:

 

Hvis en gave skal komme i betragtning som en reklame skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Et logo eller firmanavn skal være synligt på genstanden
 • Gaven skal være fremstillet i større antal eksemplarer
 • Gaven skal gives til et ubestemt antal kunder
 • Gaven skal være fremstillet i reklameøjemål
 • Indkøbs- eller fremstillingsprisen må ikke overstige 100 kr. eks. moms
 • Der kan eksempelvis være tale om kuglepenne, kalendere, parkeringsskiver, bolsjer, nøglering, papirknive, tændstikæsker, askebægre o. lign.

 

Selv hvis disse kriterier er opfyldt, er det ikke sikkert SKAT godkender gaven som en reklameudgift hvis SKAT vurderer, at der ikke er tale om en reklame, men repræsentation som det er tilfældet i disse eksempler:

 • ”Et selskab, der producerede chokolade, havde bortgivet et antal chokoladeæsker til jul. Landsretten fandt, at der var tale om en repræsentationsudgift og ikke en reklame.”
 • ”Landsskatteretten nægtede en ejendomsmægler fradrag for udgifter som reklame, selv om gaveudgiften, der bestod i en stærekasse påført bomærke, kostede under 100 kr.”
 • En virksomhed indkøbte sølvskeer for en pris af ca. 85 kr. pr stk. Virksomhedens navn var indgraveret på skeerne, og disse blev fordelt gratis blandt virksomhedens større kunder. Det blev betragtet som repræsentation og momsen på sådan et indkøb kunne ikke medregnes til den indgående moms.”

 

Repræsentation vs. Reklame

Når en virksomhed giver en gave til sine forretningsforbindelser er der som udgangspunkt altid tale om en repræsentation uden momsfradrag. Idet der ofte er tale om en bestemt kreds af forretningsforbindelser og ofte kun til 1 af gangen, dette gør sig gældende hvis man deltager i en reception eller lign.

For at en gave skal kunne betragtes som en reklame skal den gives til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder – og aldrig leverandører eller andre forretningsforbindelser, idet den skal have til formål at opretholde virksomhedens almindelige omdømme eller fremme dens interesser og gøre sig fordelagtigt bemærket.

Begrebet reklame indebærer spredning af et budskab som skal informere om en vares eller services eksistens.

Hvis en virksomhed giver en gave med virksomhedens navn eller logo anført vil der være tale om en repræsentationsomkostning uden momsfradrag, med mindre gaven gives til alle nuværende og potentielle nye kunder og i øvrigt overholder de andre regler i forhold til reklamegaver, beskrevet nedenfor.

 

Vigtigt i forhold til bilaget

Det er vigtigt når man giver en gave hvad enten det er til kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser, eller om der er tale om repræsentation eller reklame, at man husker at anføre dato, modtagers navn og anledning til gaven på selve bilaget, ellers vil gaven altid blive betragtet som en almindelig gave uden momsfradrag – og det ville være jo ærgerligt hvis der faktisk var tale om en reklamegave.

 

Bliver vareprøver betragtet som en gave?

Vareprøver betragtes ikke som gaver, men derimod som en salgsomkostning og kan fratrækkes med fuldt momsfradrag.

Gaver til medarbejdere

Skrevet af Sabrina Andersen2320557-christmas-presents-retail

Det er dejligt at give en gave og ikke mindst at modtage den.

Med under 2 måneder til jul nærmer tiden sig med julegaveindkøb, men har du ikke helt styr på reglerne, kan det have store konsekvenser for dine medarbejdere.

 

Gavereglerne generelt

Som hovedregel kan en medarbejder modtage gaver og mindre personalegoder på op til 1.100 kr. inkl. moms om året uden at skulle beskattes af det. Reglerne er dog lidt mere kringlede, når der også er julegaver med i spillet. Gavens type har også en indflydelse på beskatningen.

 

Gavereglerne kort fortalt

Gift with Pink Ribbon-64x64

Du kan give dine medarbejdere gaver for 1.100 kr. om året uden medarbejderne beskattes.

Gift with Pink Ribbon-64x64

Du kan give en julegave på op til 800 kr. uden at medarbejderen beskattes – Skat kalder dette et friholdt loft.

Gift with Pink Ribbon-64x64

Såfremt det samlede gavebeløb for året ikke overstiger 1.100 kr. betyder det ikke noget hvordan gavernes værdi er fordelt. Du kan altså give dine medarbejdere en julegave på 1.100 kr. og ingen andre personalegoder i løbet af året –                                              eller bruge 1.000 kr. på personalegoder i løbet af året og give en julegave på 100 kr.

Gift with Pink Ribbon-64x64

Overstiger det samlede gavebeløb derimod 1.100 kr. skal medarbejderen beskattes.

                     Beskatningen afhænger dog af julegavens værdi:

                     –      Hvis julegaven koster 800 kr. eller derunder og personalegoderne koster

                    1.000 kr. er det kun værdien for personalegoderne der beskattes = 1.000 kr.

                     –      Hvis julegaven koster over 800 kr. (fx 900 kr.) og personalegoderne koster

                    1.000 kr. er det, det samlede beløb som beskattes = 1.900 kr. da det friholdte loft på 800 kr. er overskredet.

Gift with Pink Ribbon-64x64

Du har som selvstændig/arbejdsgiver ikke ret til en julegave af firmaet – heller ikke selvom den er af samme karakter som dine medarbejderes, da det ikke anses som en nødvendighed for at sikre og vedligeholde indkomsten i din virksomhed.

Gift with Pink Ribbon-64x64

Når man taler om gavers værdi er der tale om den pris arbejdsgiveren betaler for gaverne inkl. moms og ikke den egentlig værdi. Arbejdsgiveren kan derfor sagtens forhandle sig til en god pris på en dyr vare.

Gift with Pink Ribbon-64x64

Lejligheds- og jubilæumsgavers værdi går ud over grænsen for 1.100 kr. om året. Hvordan reglerne er for disse gaver kan ses under Lejlighedsgaver og Jubilæumsgaver.

 

 

Gavereglerne meeeget langt fortalt

Julegaver

Julegaven tæller med i de 1.100 kr. som en medarbejder må modtage gaver og personalegoder for på et år uden at skulle beskattes. Der er dog et friholdt loft på 800 kr., som betyder at lige meget hvor mange og hvor dyre personalegoder medarbejderen ellers modtager i løbet af året (f.eks. for 900 kr.), så vil julegaven være skattefritaget, såfremt den er af skattefri karakter (se Regler for gavetypen). Medarbejderen skal derfor kun beskattes af de 900 kr. Hvis julegaven derimod koster 810 kr., skal medarbejderen beskattes af det fulde beløb 810+900=1.710 kr.

 

En arbejdsgiver kan dog sagtens give en julegave på 1.100 kr. såfremt medarbejderen ikke ellers har modtaget gaver eller personalegoder i løbet af året. En julegave på over 1.100 kr. er dog altid skattepligtig.

 

Er du stadig i tvivl om hvor meget du kan give dine medarbejdere? Så kig med i tabellen…

Julegavens værdi Værdi af andre personalegoder Beskatning Forklaring
     800 kr. 0 kr. Ingen Julegaven holder sig på friloftet og udløser derfor ikke en beskatning
     1.100 kr. 0 kr. Ingen Da der ikke har været andre personalegoder, vil der ikke udløses en beskatning, da julegaven holder sig på den skattemæssige grænse
     1.300 kr. 0 kr. Beskatning af 1.300 kr. Julegaven overstiger den skattemæssige grænse, hele beløbet skal derfor beskattes
     800 kr. 300 kr. Ingen Den samlede værdi for julegaven og personalegodet overstiger ikke den skattemæssige grænse
     801 kr. 300 kr. Beskatning af 1.101 kr. Hele beløbet skal beskattes, da den skattemæssige grænse er overskredet med den samlede værdi
     800 kr. 301 kr. Beskatning af

301 kr.

Julegaveloftet er overholdt, derfor er det kun de 301 kr. der skal beskattes.
     0 kr. 1.100 kr. Ingen Da der ikke har været nogle julegave udløses der ingen beskatning.

 

 

Lejlighedsgaver

Gaver givet i forbindelse med en personlig mærkedag som en rund fødselsdag, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, barnedåb, konfirmation og lignende, er der ikke noget fastsat værdiloft på og de indgår heller i den skattemæssige grænse på 1.100 kr. Værdien må dog ikke være større end hvad der normalt anses for passende og er fuldt skattepligtigt.

 

Jubilæumsgaver

En medarbejder kan modtage op til 8.000 kr. i jubilæumsgratiale ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse skattefrit pr. jubilæum. Er det virksomheden som har jubilæum eller rund fødselsdag som 25, 50, 75 eller 100 år, er det også muligt at give medarbejdere jubilæumsgratiale på op til 8.000 kr. skattefrit. Dog er reglen, at alle fuldtidsansatte skal have det samme beløb og deltidsansatte en forholdsmæssig andel.

 

Regler for gavetypen

Det er ikke kun gavens pris, der har betydning for om en medarbejder skal beskattes, det kommer nemlig også an på hvilken type gave der er tale om.

 • Kontanter og gavekort, som kan ombyttes til kontanter er altid skattepligtige.
 • Et gavekort er kun skattefrit hvis det kan anvendes til et lille antal gavemuligheder, som arbejdsgiveren har valgt.
 • Derudover blander SKAT sig ikke i gavens indhold. En arbejdsgiver kan derfor give en brugsgave indeholdende mælk, æg og brød, så længe medarbejderen ikke selv har valgt brugsgenstandene, da det ellers vil betragtes som en pengegave.

 

Indberetning til SKAT

 • Medarbejderen skal indberette gaven på sin årsopgørelse hvis:
 • Medarbejderen i løbet af året har modtaget gaver, til en samlet værdi på over

1.100 kr.

 • Arbejdsgiveren skal indberette gaven til SKAT hvis:
 • Der er tale om en kontantgave
 • Gavens værdi i sig selv overstiger 1.100 kr.
 • Arbejdsgiveren skal indberette beløbet som løn og kan trække udgiften til gaver, både hvad angår jule-, lejligheds- og jubilæumsgaver, fra som en driftsomkostning, der er dog ikke fradrag for momsen.

Synes du stadig reglerne er lidt af en julekringle, så kontakt til os og vi hjælper dig på vej.