Kontante betalinger

kontanter

Hvidvaskningsloven sætter nogle begrænsninger for hvordan, der kan handles med kontanter, kort fortalt skal du derfor være opmærksom på 2 ting:

 

Pink Pencil-64x64Du kan risikere at miste fradraget for omkostningen hvis du betaler mere end kr. 10.000 inkl. moms kontant.

Hvis der ikke er mulighed for at betale elektronisk, kan du godt betale kontant og herefter sende en besked til Skat via Skats tast selv, beskeden skal som minimum indeholde:

  1. Betalt beløb
  2. Betalingsdato
  3. Sælgers CVR-nummer
  4. Sælgers navn
  5. Nummer på faktura fra sælger
  6. Dato på faktura fra sælger

Beskeden skal sendes senest i forbindelse med din virksomheds selvangivelses frist.

 

Pink Pencil-64x64Du må ikke modtage over kr. 50.000 kontant

Dette gælder uanset om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

 

For at undgå bøder må du altså derfor bede kunden gå i banken og sætte pengene ind hvis der skal betales et beløb større end kr. 50.000

 

Selskab eller personligt ejet virksomhed?

Du har besluttet dig for at starte virksomhed, men hvilken virksomhedstype skal du vælge? Der er fordele og ulemper ved alle typer. I dette indlæg har jeg forsøgt at redegøre for hvilke overordnede tanker du skal gøre dig inden du træffer dit valg.

 

Stained Glass Moon Weathervane-64x64Allerførst skal du vurdere om du har brug for at begrænse dit økonomiske ansvar

Nogle brancher er mere udsatte end andre og her kan det være en fordel at vælge en selskabsløsning, hvor du ikke hæfter med din personlige formue. Til gengæld har selskaber flere og skrappere krav til din måde at føre regnskab på, det er derfor også en dyrere løsning.

 

Først skal du tage stilling til om du ønsker en personligt ejet virksomhed eller et selskab

 

Stained Glass Moon Weathervane-64x64

Hvis du vælger et selskab (ApS, A/S eller IVS)

I et selskab hæfter du kun med det du har indskudt som selskabskapital. Selskabet oprettes som en selvstændig juridisk enhed og der skal derfor være fuldstændig vandtætte skodder mellem din egen og selskabets økonomi.

Du betragtes som lønmodtager i selskabet og der skal derfor laves lønsedler og indberettes A-skat hver måned.

Selskabets regnskaber skal leve op til nogle standard krav og det skal indberettes digitalt en gang årligt

Der beregnes selskabsskat af selskabets skattemæssige overskud

 

Stained Glass Moon Weathervane-64x64

Hvis du vælger en personligt ejet virksomhed (enkeltmands eller I/S)

Denne virksomhed er personligt ejet, den betragtes ikke som en selvstændig juridisk enhed skattemæssigt, så økonomien hænger sammen med din privatøkonomi, således at du beskattes af virksomhedens resultat. Dette kan være en fordel når du lige er startet op -og kan fratrække et evt. negativt virksomhedsresultat i din øvrige indkomst i form af løn, dagpenge eller lign.

Personlig ejet virksomhed Selskab
1 eller flere ejere 1 eller flere ejere
Intet krav om indskud indskud fra 1 kr.
Krav om stiftelsesdokument, ejerbog og vedtægter
Personlig hæftelse begrænset hæftelse
Resultatet overgår til beskatning på selvangivelsen – dog mulighed for at gørebrug af virksomhedsordningen, så der kun betales a conto skat for den del af resultatet, der ikke er hævet til løn. Du betragtes som lønmodtager – der udarbejdes lønsedler
underskud fradrages i øvrig indkomst Underskud gemmes og fradrages i fremtidige overskud
Intet krav om digitalt regnskab, der skal dog stadig bogføres, afstemmes og indberettes oplysninger til Skat Digitalt regnskab
Intet krav om revision Revision kan i mange tilfælde fravælges

Lønmodtagerfradrag

IMG_2317

Lønmodtagere har ligesom selvstændige mulighed for at få fradrag for erhvervsmæssige udgifter.

Det er dog en forudsætning at omkostningen ikke er betalt af din arbejdsgiver samt at den er nødvendig for at beholde dit arbejde og opretholde din lønindkomst. De samlede omkostninger minus et bundfradag på kr.  5.900 (2017) 6.100 (2018) medtages på selvangivelsen i rubrik 58.

Pink Pencil-64x64Computere og IT-udstyr

Anvendes IT-udstyret både erhvervsmæssigt og privat, kan der kun tages fradrag for den del af udstyrets pris, der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse. Har IT-udstyret eksempelvis kostet 12.000 kr., og svarer den erhvervsmæssige anvendelse til 2/3, vil der kunne fradrages 2/3 x 12.000 kr. = 8.000 kr

Pink Pencil-64x64Telefonudgifter

Hvis du afholder erhvervsmæssige samtaler fra din private telefon, kan samtaleudgifterne trækkes fra (ikke abonnementsudgiften)

Såfremt du får refunderet samtaleudgifterne fra din arbejdsgiver skal du derfor ikke beskattes af dette. – betaler din arbejdsgiver et fast beløb af din regning i stedet -er du omfattet af reglerne for fri telefon.

Pink Pencil-64x64Faglitteratur og kurser

Som med de andre lønmodtagerfradrag gælder det også her, at omkostningerne skal være relevant for det arbejde du udfører nu og her – litteratur og kurser til videre- og efteruddannelse kan ikke fratrækkes

Du kan både fratrække omkostninger til indkøbt faglitteratur, men også til evt. foreninger, hvorfra du løbende modtager faglige opdateringer

Pink Pencil-64x64Hjemmekontor

Såfremt du har et rum i hjemmet, der anvendes som dit primære arbejdessted og i øvrigt er indrettet så det ikke også kan benyttes privat er det muligt at fratrække omkostningerne til dette.

Fradraget beregnes som en forholdsmæssig del af udgifterne til husleje, el og varme. Ejer man selv ejendommen, gives der et forholdsmæssigt nedslag i den pligtige Ejendomsværdiskat  og hvis arbejdsværelset udgør mindst 10% af den pågældende ejendom, får man desuden et nedslag i ejendomsskatten

Pink Pencil-64x64Småfornødenheder på rejser

Selv om din arbejdsgiver betaler for kost og logi på rejser har du stadig et fradrag på 25% af kostfradraget til småfornødenheder. Det svarer til kr. 121,75 pr. døgn (2017) 124,50 pr. døgn (2018)

Den eneste forudsætning er, at du er bortrejst minimum 24 timer

Pink Pencil-64x64

Rejseomkostninger – Kost og logi

Såfremt du rejser erhvervsmæssigt i over 24 timer og arbejdsgiver ikke betaler dine omkostninger, kan du fratrække omkostninger til kost og logi -enten de faktisk afholdte omkostninger eller ved brug af statens takster:

kost kr. 487 pr. døgn (2017) og logi kr. 209  pr. døgn (2017) – der kan max fratrækkes kr. 26.800 i indkomståret 2017

Lønsumsafgift

Skrevet af Sabrina Andersen

læge_crop

Hvis din virksomhed ikke er momspligtig, kan det være du i stedet skal betale lønsumsafgift, men hvad er en lønsumsafgift egentlig? og hvordan bliver den egentlig beregnet?

Pink Rose 2-64x64Hvad er en lønsumsafgift? 

Lønsumsafgift er en afgift, du skal betale, hvis du handler med varer eller ydelser som er fritaget for moms. Hvor moms bliver beregnet af virksomhedens salg og indkøb, bliver lønsumsafgiften beregnet ud fra virksomhedens lønsum +/- skattemæssige overskud eller underskud.

 

 

Lønsum er altså en afgift du betaler af fortjenesten af virksomhedens momsfrie salg.

 

Pink Rose 2-64x64Hvem skal betale lønsumsafgift? 

Som hovedregel skal alle virksomheder, der ikke er omfattet af momsloven, betale lønsumsafgift, der er dog visse undtagelser:

Lønsumspligtige virksomheder

o   Sundhedssektoren:

–       Læger, tandlæger og -teknikere,

–       Fysio- og ergoterapeuter, kiropraktikere, akupunktører mm.

o   Persontransport i Danmark:

–       Taxa, rutekørsel, turistbusser

o   Den Finansielle sektor:

–       Banker, forsikrings- og pensionsselskaber.

o   Virksomheder, der udgiver og importere aviser (ikke kiosker)

o   Bedemandsforretninger

o   Ejendomsmæglere

o   Lotterier og andre spil om penge

o   Virksomheder, der sælger kulturelle, sportslige og undervisningsydelser u/moms

o   Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

Ikke lønsumspligtige virksomheder

o   Socialforsorgen

o   Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

o   Almenvelgørende foreninger

o   Museumsvirksomheder

o   Genbrugsbutikker

o   Formidlingsvirksomhed ved videnpædagogisk aktivitetscentre

o   Persontransport til/fra udlandet

o   Velgørende arrangementer

o   Religiøse samfund

o   Visse uddannelser

 

Pink Rose 2-64x64Hvornår skal man registreres for og betale lønsumsafgift? 

Udover virksomhedstypen er der også en grænseværdi for hvornår en virksomhed skal registreres for lønsumsafgift. Der skal nemlig ikke betales lønsumsafgift før grundlaget (lønsum +/- skattemæssige overskud eller underskud) for beregning af lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. på en 12 måneders periode.

Nogle virksomheder kan derfor undlade at lade sig registrere i starten.

Hvis man bliver eller er registreret for lønsumsafgift, skal man stadig ikke betale lønsumsafgift hvis ikke lønsummen overstiger 80.000 kr. Hvis man f.eks. har en lønsum på 70.000 kr. skal man ikke betale og der skal dermed indberettes med 0. Hvis man fremadrettet ved at omsætningen ligger under 80.000 kr. skal man afmeldes lønsumsafgift.

 

Pink Rose 2-64x64Hvordan beregner man lønsumsafgiften? 

Der er 4 metoder for beregning af lønsumsafgift som afhænger af virksomhedens type:

Metode 1

Omfatter:

o   Organisationer, fonde, foreninger og loger, spilaktiviteter samt offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud.

Afgiftsgrundlag:

o   Lønsum

Sats: 6,37 % i 2017 og 2018

Metode 2

Omfatter:

o   Finansielle virksomheder:

–      Banker, forsikrings- og pensionsselskaber.

Afgiftsgrundlag:

o   Lønsum

Sats: 14,1 % i 2017 og 14,5 % i 2018

Metode 3

Omfatter:

o   Virksomheder, der udgiver eller importere aviser.

Afgiftsgrundlag:

o   Omsætning fra avissalg.

De har fuldt momsfradrag på indkøb, men ikke på salg.

Sats: 3,54 % i 2017 og 2018

Metode 4 – er den mest brugte metode

Omfatter:

o   Virksomheder, der ikke er omfattet af metode 1-3:

–       Virksomheder, der udfører persontransport i DK

–       Læger, tandlæger og -teknikere, fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, akupunktører mm.

–       Ejendomsmæglere og bedemænd

Afgiftsgrundlag ved ansatte:

o   Lønsum +/- skattemæssigt overskud eller underskud.

Afgiftsgrundlag uden ansatte:

o   Skattemæssigt overskud eller underskud.

Sats: 4,12 % i 2017 og 2018

Når du skal beregne din virksomheds lønsum, er der visse ting du skal være opmærksom på, det er nemlig ikke alle lønomkostninger, der skal medregnes:

Det skal medregnes:

o   Ordinær løn

o   Tillæg

o   Pension

o   Provision, gratialer mv.

o   Personalegoder med ret til feriegodtgørelse

o   Aflønning i aktier

Det skal ikke medregnes:

o   Fratrædelsesgodtgørelse

o   Godtgørelse efter udlæg

o   Skattefrigodtgørelse (f.eks. KM penge)

Det skal modregnes:

o   Refusioner fra det offentlige (f.eks. elev- og dagpengerefusion)

o   Løntilskud til fleksjobber

o   Løntilskud til ansatte førtidspensionister

 

Pink Rose 2-64x64

Hvornår skal man afregne lønsumsafgiften

Der skal betales 5 gange årligt hvis der er ansatte i virksomheden. Her er de første 4 gange kvartalsangivelser også kaldet ”aconto angivelser” og den sidste gang er årsangivelsen.

Har man ikke ansatte i sin virksomhed og dermed en lønsum, bliver afgiften i stedet beregnet af virksomhedens overskud eller underskud 1 gang årligt.
Pink Rose 2-64x64Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål

Små beløb har også ret

Receipts on white background

Når vi laver regnskaber for kunder og gør opmærksom på, at der mangler bilag for nogle indkøb, hører vi ofte en bemærkning i stil med: Det betyder ikke noget, bare lad være med at tage den med i regnskabet. Men små udlæg har en del mere at sige end vi lige tænker i første omgang.

Hvis du f. eks. har udlæg for bare 2.500 – er det nemlig ikke ‘kun’ 2.500 du snyder dig selv for

For at kunne betale regningen på de 2.500 kr., har du først tjent pengene og betalt skat. dvs. de 2.500 rimer på noget i stil med en løn før skat på kr. 5.000

Hvis du derimod har en faktura på de 2.500 og du er momsregistreret:

får du 500 kr. retur i moms og 1.000 kr. retur i skat. Så din reelle omkostning ex. skat vil i dette tilfælde være kr. 1.000.

Så i dette tilfælde er det reelt 4.000 kr. du snyder dig selv for

Ja, så er du måske ikke momsregistreret og skatten er ikke præcis 50% og der er forskellig fradragssatser for forskellige tyer af omkostninger, men den overordnede tankegang er den samme.

Så husk, at gemme bonnerne 🙂 – også selv om det kan føles som småbeløb. Mange bække små…..

I ovenstående eksempel vil glemte småudlæg for 1.500 kr. pr. md. betyde at du har snydt dig selv for 28.800 på et år

 

Et rigtig dejligt klap på skulderen

 

Det er med en stor portion stolthed at vi kan berette, at vores afdeling i Roskilde er blevet kåret til ‘Årets økonomielevplads 2015’ af HK/Privat Sjælland og Roskilde Handelsskole, efter indstilling fra vores søde og dygtige elev, Sabrina.

Billedet er taget af uddannelses- og udviklingskonsulent Esben Hansen fra HK Sjælland, da han kom forbi og overbragte en købmandskurv og den gode nyhed.