Iværksætterselskaber er ikke en ubetinget god idé

Der er i den seneste tid skrevet mange rosende ord om den nye selskabsform, der gør det muligt, at stifte et selskab for en krone. Men pas nu på inden du kaster dig ud i selskabseventyret. Det er ikke nødvendigvis så rosenrødt, som det umiddelbart lyder.

Der er både fordele og ulemper ved at drive sin virksomhed i selskabsform og jeg vil til enhver tid råde dig til at søge professionel rådgivning inden du starter din virksomhed op

Måske ser du muligheden for at starte virksomhed uden at hæfte med hele din personlige formue?

I så fald er det vigtigt, at tænke igennem hvad det er for en virksomhed du starter op og hvilken risiko du reelt påtager dig. Hvis din største risiko er, at du ikke får løn, ville du være meget bedre stillet med en enkeltmandsvirksomhed, der også har den fordel, at du kan fratrække et eventuelt underskud i dine øvrige lønindtægter.

Den mulighed har du nemlig ikke i et IVS (eller andre selskabsformer). Hvis du går ned med et selskab og har indskudt penge til dækning af dine udgifter er det bare ærgerligt – beløbet kan ikke trækkes fra nogen steder. Er beløbet derimod indskudt som selskabskapital, kan dette tab fradrages på selvangivelsen. Så gør fra starten op med dig selv, hvor mange penge du skal bruge på at etablere din virksomhed, hvis det overstiger 50.000 kan det være en fordel, at stifte et ApS med det samme.

Det er i udgangspunktet rigtigt, at man ikke hæfter med sin personlige formue når man stifter et selskab. Du har dog som selskabets ledelse ansvaret for, at selskabet ikke forpligter sig for mere end det kan overholde – og det kan i yderste konsekvens betyde, at du personligt kan blive draget til ansvar ved en eventuel konkurs.

Herudover gælder også, at hvis du hæver løn i selskabet og selskabet ikke er i stand til at betale skatten –hæfter du selv for A-skat og am bidrag.

Så tænk tingene godt igennem og tal med en fagmand, der forstår at stille dig de rigtige og afklarende spørgsmål. Det kunne jo være, at der er muligheder du har overset.

Dorte Rasmussen, direktør Bogholderkompagniet