Kunstnermoms

-skrevet af Sabrina Andersen – Bogholderkompagniet

Er du kunstner og vil gerne sælge dine værker? og synes du det er svært at finde ud af reglerne for kunstnermoms?

Så kig med her..

Som kunstner gælder der særlige regler, som kan være svære at finde rundt i. Vi vil prøve at synliggøre dem..

Du behøver ikke at lade dig momsregistrere hvis du sælger for mindre end 300.000 om året

Det kan dog være en fordel at lade sig frivilligt momsregistrere fra starten, derved vil du  opnå fuldt momsfradrag for indkøb af materialer samt øvrige nødvendige omkostninger (som f.eks. husleje og regnskabsmæssig assistance). Dette sker lige efter registreringen og du kan altså fra starten få 25% momsfradrag selv om du endnu ikke er kommet i gang med salget.

I Danmark er momssatsen 25 % af hele salgssummen, men for kunstnere er beregningsgrundlaget kun 20 % af salgssummen, det betyder at din salgsmoms er 5% (kunstnermoms)

(Salgssum = 10.000, Beregningsgrundlag = 10.000×0,2=2.000,

Salgsmoms = 2.000×0,25=500, Salgspris m/moms = 10.500).

Dette giver en effektiv momssats på 5 %:

(Salgssum = 10.000, Salgsmoms = 10.000×0,05=500, Salgspris m/moms 10.500).

Det er denne momssats du skal pålægge dine salg, hvis du er momsregistreret.

 

Når dit salg overstiger 300.000 er moms registreringen ikke længere frivillig.

Så snart dit salg på et kalenderår overstiger kr. 300.000, skal du lade dig momsregistrere, og pålægge dine resterende salg den særlige kunstnermoms på 5%

Momsregistreringen gælder også det efterfølgende kalenderår. År 3 kan registreringen afmeldes såfremt omsætningen i år 2 var under de kr. 300.000

Har du f.eks. solgt kunst for kr. 320.000. den 1. august 2015, skal du momsregistreres og pålægge 5 % i salgsmoms resten af 2015. Når året er gået skal du stadig opkræve 5 % i salgsmoms fra januar 2016 og resten af året selvom din 2016 omsætning ved udgangen af året ikke er højere end kr. 300.000 herefter vil registreringspligten ophøre. Dette sker altid ved udgangen af året, og du kan frit afmelde dig på virk.dk.

I eksemplet her, kan du altså afmelde din momsregistrering igen pr. 31.12.2016

Derefter skal der ikke betales moms af salg før omsætningen igen overstiger kr. 300.000 målt over et kalenderår på 12 måneder, og du skal lade dig momsregistrere igen.

Overstående regler gælder hvis du sælger dine værker i eget navn og for egen regning, enten fra eget atelier, på en udstilling eller gennem et galleri hvor det tydeligt fremgår af salgsfakturaen at salget sker i dit navn og galleriet alene fungerer som formidler mellem dig som kunstner og din kunde.

Hvis du sælger andres kunstværker.

Hvis du sælger andres kunstværker gælder der de samme regler som ved alle andre virksomheder. Du skal være momsregistreret ved den normale grænse på 50.000 kr. og skal betale 25 % i salgsmoms og kan fratrække 25 % i købsmoms.