Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601
Lønsumsafgift - Bogholderkompagniet

Lønsumsafgift

Skrevet af Sabrina Andersen

læge_crop

Hvis din virksomhed ikke er momspligtig, kan det være du i stedet skal betale lønsumsafgift, men hvad er en lønsumsafgift egentlig? og hvordan bliver den egentlig beregnet?

Pink Rose 2-64x64Hvad er en lønsumsafgift? 

Lønsumsafgift er en afgift, du skal betale, hvis du handler med varer eller ydelser som er fritaget for moms. Hvor moms bliver beregnet af virksomhedens salg og indkøb, bliver lønsumsafgiften beregnet ud fra virksomhedens lønsum +/- skattemæssige overskud eller underskud.

 

 

Lønsum er altså en afgift du betaler af fortjenesten af virksomhedens momsfrie salg.

 

Pink Rose 2-64x64Hvem skal betale lønsumsafgift? 

Som hovedregel skal alle virksomheder, der ikke er omfattet af momsloven, betale lønsumsafgift, der er dog visse undtagelser:

Lønsumspligtige virksomheder

o   Sundhedssektoren:

–       Læger, tandlæger og -teknikere,

–       Fysio- og ergoterapeuter, kiropraktikere, akupunktører mm.

o   Persontransport i Danmark:

–       Taxa, rutekørsel, turistbusser

o   Den Finansielle sektor:

–       Banker, forsikrings- og pensionsselskaber.

o   Virksomheder, der udgiver og importere aviser (ikke kiosker)

o   Bedemandsforretninger

o   Ejendomsmæglere

o   Lotterier og andre spil om penge

o   Virksomheder, der sælger kulturelle, sportslige og undervisningsydelser u/moms

o   Fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

Ikke lønsumspligtige virksomheder

o   Socialforsorgen

o   Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

o   Almenvelgørende foreninger

o   Museumsvirksomheder

o   Genbrugsbutikker

o   Formidlingsvirksomhed ved videnpædagogisk aktivitetscentre

o   Persontransport til/fra udlandet

o   Velgørende arrangementer

o   Religiøse samfund

o   Visse uddannelser

 

Pink Rose 2-64x64Hvornår skal man registreres for og betale lønsumsafgift? 

Udover virksomhedstypen er der også en grænseværdi for hvornår en virksomhed skal registreres for lønsumsafgift. Der skal nemlig ikke betales lønsumsafgift før grundlaget (lønsum +/- skattemæssige overskud eller underskud) for beregning af lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. på en 12 måneders periode.

Nogle virksomheder kan derfor undlade at lade sig registrere i starten.

Hvis man bliver eller er registreret for lønsumsafgift, skal man stadig ikke betale lønsumsafgift hvis ikke lønsummen overstiger 80.000 kr. Hvis man f.eks. har en lønsum på 70.000 kr. skal man ikke betale og der skal dermed indberettes med 0. Hvis man fremadrettet ved at omsætningen ligger under 80.000 kr. skal man afmeldes lønsumsafgift.

 

Pink Rose 2-64x64Hvordan beregner man lønsumsafgiften? 

Der er 4 metoder for beregning af lønsumsafgift som afhænger af virksomhedens type:

Metode 1

Omfatter:

o   Organisationer, fonde, foreninger og loger, spilaktiviteter samt offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud.

Afgiftsgrundlag:

o   Lønsum

Sats: 6,37 % i 2017 og 2018

Metode 2

Omfatter:

o   Finansielle virksomheder:

–      Banker, forsikrings- og pensionsselskaber.

Afgiftsgrundlag:

o   Lønsum

Sats: 14,1 % i 2017 og 14,5 % i 2018

Metode 3

Omfatter:

o   Virksomheder, der udgiver eller importere aviser.

Afgiftsgrundlag:

o   Omsætning fra avissalg.

De har fuldt momsfradrag på indkøb, men ikke på salg.

Sats: 3,54 % i 2017 og 2018

Metode 4 – er den mest brugte metode

Omfatter:

o   Virksomheder, der ikke er omfattet af metode 1-3:

–       Virksomheder, der udfører persontransport i DK

–       Læger, tandlæger og -teknikere, fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, akupunktører mm.

–       Ejendomsmæglere og bedemænd

Afgiftsgrundlag ved ansatte:

o   Lønsum +/- skattemæssigt overskud eller underskud.

Afgiftsgrundlag uden ansatte:

o   Skattemæssigt overskud eller underskud.

Sats: 4,12 % i 2017 og 2018

Når du skal beregne din virksomheds lønsum, er der visse ting du skal være opmærksom på, det er nemlig ikke alle lønomkostninger, der skal medregnes:

Det skal medregnes:

o   Ordinær løn

o   Tillæg

o   Pension

o   Provision, gratialer mv.

o   Personalegoder med ret til feriegodtgørelse

o   Aflønning i aktier

Det skal ikke medregnes:

o   Fratrædelsesgodtgørelse

o   Godtgørelse efter udlæg

o   Skattefrigodtgørelse (f.eks. KM penge)

Det skal modregnes:

o   Refusioner fra det offentlige (f.eks. elev- og dagpengerefusion)

o   Løntilskud til fleksjobber

o   Løntilskud til ansatte førtidspensionister

 

Pink Rose 2-64x64

Hvornår skal man afregne lønsumsafgiften

Der skal betales 5 gange årligt hvis der er ansatte i virksomheden. Her er de første 4 gange kvartalsangivelser også kaldet ”aconto angivelser” og den sidste gang er årsangivelsen.

Har man ikke ansatte i sin virksomhed og dermed en lønsum, bliver afgiften i stedet beregnet af virksomhedens overskud eller underskud 1 gang årligt.
Pink Rose 2-64x64Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål