Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/kunstogkaffe.nu/bogholderkompagniet.dk/wp-includes/plugin.php on line 601
Revisor i Roskilde & Tåstrup

Revisor i Roskilde & Tåstrup | Bogholderkompagniet

En engageret sparringspartner til dit momsregnskab

Enhver virksomhed, der tjenere mere end 50.000 kr. om året, har pligt til at bogføre, opgøre moms og udarbejde regnskaber. Korrekt bogføring giver overblik over virksomhedens økonomi, og med et fejlfrit momsregnskab bliver det lettere for dig at holde styr på økonomien – men det kan være vaskeligt at få greb om momsen.

Et fejlfrit momsregnskab tager tid at udføre, og der er mange faktorer, der spiller ind, når momsen skal bogføres på den rigtige konto, indberettes korrekt og ikke mindst betales til tiden.

Bogholderkompagniets bogholdere er en del af eliten, og vores mål er at bruge virksomhedens store erfaring til at styrke din virksomhed. Hos os får du professionel hjælp til dit momsregnskab, så du kan slippe alle bekymringer om tidsfrister, ind- og udgående konti og komplekse momsregler og i stedet koncentrere dig om lige præcis dét, du er god til.

Hvem skal indberette moms?

Hvis din virksomhed tjener mere end 50.000 kr. om året, skal du igennem en momsregistrering og herefter betale moms månedligt, kvartalsvis eller halvårligt – alt afhængig af din årlige omsætning.

Enkelte ydelser er momsfritaget, men i disse tilfælde skal virksomheden som regel registreres for lønsumsafgifter i stedet. Hvis du er tvivl om, hvor vidt dine ydelser er fritaget for moms, kan du se nærmere på Momslovens §13, hvor det tydeligt fremgår.

Hvad skal dit momsregnskab indeholde?

Bogholderkompagniet har lavet momsregnskaber for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende siden 2001, og vi leverer udelukkende ydelser af høj kvalitet.

I et momsregnskab skal der oprettes en konto for indgående moms (købsmoms), udgående moms (salgsmoms) samt en udlandskonto, hvis du handler på tværs af landegrænserne. Det kan være svært at holde styr på det hele, og ikke mindst navigere i de mange regler, der er på området. Overordnet skal du være opmærksom på følgende krav, når du fører dit regnskab:

  • Køb og salg af varer og ydelser skal bogføres, så du i hver enkelt momsperiode kan redegøre for de tal, du indberetter til moms.
  • Dit regnskab skal indeholde specifikke konti, hvor din moms og eventuel handel med udlandet bliver bogført.
  • Alle posterne i dit regnskab skal dokumenteres i form af bilag, ligesom bilagene hver især skal indeholde de oplysninger, momsreglerne kræver.
  • Dit momsregnskab og alt andet regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 5 år.

Er dit momsregnskab årsag til evindelige bekymringer og dårlig samvittighed – eller vil du bare gerne bruge din egen tid mere fornuftigt – så lad os hjælpe dig. Vi sørger for, at dit regnskab lever op til alle momsreglerne, og vi sikrer dig, at momsindberetninger og -betalinger sker til tiden. Hver gang.

Handel med udlandet

Handler din virksomhed på tværs af landegrænserne, stilles der endnu større krav til dit momsregnskab. Du skal blandt andet indberette salget til andre EU-lande på en særskilt konto, ligesom der er særlige regler omkring beregningen af erhvervelsesmoms på køb af varer og ydelser i udlandet.

Yderligere er der strenge krav til dig, der sælger varer til andre EU-lande uden moms. Du er nemlig forpligtiget til at tjekke, om din kunde er momsregistreret i det pågældende land, og denne verificering skal ske minimum hvert kvartal – også ved faste kunder. Verificeringen sker via Europakommisionens hjemmeside, og al dokumentation skal gemmes, så du kan vise det frem ved en eventuel kontrol fra offentlige myndigheder.

Alt dette og meget mere sørger vi for. Mange års erfaring med blandt andet momsregnskab, momsafregning, momsindberetning og andre økonomiske opgaver har givet os en bred portefølje af kompetencer, der giver dig et fejlfrit regnskab – også selvom du handler med udlandet.

Vi bruger energien, der hvor vi gør en forskel

Hos Bogholderkompagniet anstrenger vi os for at gøre en forskel for dig. Vi ønsker at være en del af din virksomhed, at være en engageret sparringspartner, der ser bogholderi som et værktøj til videre vækst i din virksomhed.

Økonomi er en kreativ branche, hvis man forstår at optimere mulighederne. Det gør vi, og vi kigger på dit regnskab med nuancerede briller, så vi kan vejlede dig, når der opstår økonomiske spørgsmål. Vi bruger energien, der hvor vi er stærkest – og når vi gør det, så kan du bruge din energi, der hvor du er stærkest.

De dygtigste bogholdere til de seriøse kunder

Alle bogholdere i Bogholderkompagniet er elitespillere i branchen. Vi finder og videreudvikler de dygtigste bogholdere i landet, og sørger for, at de indgår i relevante faglige netværk og en løbende kvalitetskontrol, så de altid er opdateret på den sidste nye viden på området.

80 % af vores kunder er mindre virksomheder, der har os som eneste økonomiske sparringspartner. Her kan vi for alvor gøre en forskel, og vi kan give vejledning og gode råd som en ekstra værdi til virksomheden.

De resterende 20 % af vores kunder er større virksomheder, og her får du dit helt eget regnskabsteam med på vognen. Vi har et stort kartotek af certificerede bogholdere og revisorer, så vi altid kan sammensætte et team, der er specialister i dit økonomisystem og din branche.

Professionel hjælp til revision

Korrekt revision og regnskab er vigtige redskaber i en virksomhed – både til den interne planlægning, men også i forbindelse med eksterne samarbejdspartnere. Det ved vi, og netop derfor er det vores mål at blive din aktive medspiller, når revisionen skal laves.

Vi har mange års erfaring med i bagagen, og som revisorer er det vigtigt for os, at du står tilbage med et kvalitetsprodukt, når du modtager et stykke arbejde fra os. Og for os er kvalitet ikke bare bogholderi, der stemmer. Kvaliteten opstår først den dag, bogholderiets værktøjer tages i spil for at hjælpe dig til videre vækst i din virksomhed.

Hvad er revision?

En revision er en kontrol af din virksomheds regnskab, og den har til formål at sikre en pålidelig information om virksomhedens økonomiske situation. Revisoren udtaler sig om, hvorvidt dit årsregnskab opfylder de danske lovkrav og de gældende procedurer på området.

I den private sektor er det statsautoriserede og registrerede revisorer, der udfører den lovpligtige revision, mens det i statsregi er Rigsrevisionen.

Styrken i det rette samarbejde

Hos Bogholderkompagniet er alle vores medarbejdere en del af branchens elite. Det er de, fordi vi arbejder hårdt på at finde og videreudvikle de dygtigste bogholdere ved at lade dem indgå i faglige netværk og løbende kvalitetskontrol.

Vi tror på styrken i at allokere den rette medarbejder til de rette opgaver. På den måde får vi mest muligt ud af den enkeltes kompetencer – og det gør du også. Ved revision bliver du tilknyttet en fast revisor, som har mulighed for at dykke ned i lige præcis dine økonomiske forhold. Revisoren kender din historik og din branche, og på den måde sikrer vi kontinuitet, effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, og du får en gennemtænkt og professionel sparringspartner.

I tæt samarbejde med dig tilpasser vi naturligvis revisionen, så den matcher virksomhedens størrelse og branche.

Hvilken form for revision er den bedste?

Revision er ikke en ydelse, du kan hive ned fra hylden i det økonomiske supermarked. Den skal tilpasses din virksomhed, og derfor kigger vi på virksomhedens størrelse, branche og forretningsgange inden vi anbefaler den bedste fremgangsmåde.

Det er ikke altid, at det er behov for en klassisk revision. Indimellem er det tilstrækkeligt med en ”udvidet gennemgang”, og det er vores job at finde frem til den optimale løsning for dig.

Ved en revision efterprøver vi transaktioner og dispositioner, ligesom vi laver en stikprøvekontrol af dine bilag. Her får du den højeste grad af sikkerhed.

Ved en udvidet gennemgang reduceres revisorens arbejde, og her baseres gennemgangen på forespørgsler og analyse, hvilket giver en lavere grad af sikkerhed end den traditionelle revision. Det kan dog være at foretrække for mindre virksomheder, da omkostningerne til denne form for revision er lavere.

En revisorpåtegning signalerer tillid

Både regnskabslovgivningen og skattelovgivningen stiller store krav til virksomheders bogføring og årsregnskab. Fejl i regnskabet giver mistillid, når banken, SKAT, investorer eller andre interessenter læser det, og derfor kan en revisorpåtegning styrke budskabet.

For mindre virksomheder kan det virke fristende at droppe revisionen for at holde omkostningerne nede, men det kan være en god investering. En revisorpåtegning fra Bogholderkompagniet betyder, at vi står inde for, at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet. Det skaber tillid hos læseren, og det kan give dig bedre vilkår i forhandlinger med banken, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.

Brug os som din økonomiske sparringspartner

De fleste revisorer kan give dig et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, men det bliver for alvor interessant at samarbejde med en revisor, når du er åben overfor de muligheder en økonomisk sparringspartner giver dig. Vi kan rådgive dig i forskellige økonomiske aspekter, så du kan effektivisere, styrke og få endnu mere ud af dine aktiviteter.

Vi har en bred vifte af dygtige og kompetente revisorer, der kan hjælpe dig i mange forskellige faser. Fra opstart og virksomhedsvurdering til køb, fusion, salg, opdeling og anden finansiering, og vi repræsenterer både nystartede enkeltmandsvirksomheder og større koncerner. Kort sagt har vi med sikkerhed en medarbejder, der matcher din profil og din virksomhed.

Få vished over din økonomi

Som virksomhedsejer og –leder kan den økonomiske del af driften let bliver uoverskuelig og omstændelig, og derfor kan det ofte være en god idé at få ro i sindet og vished over økonomien ved at ansætte en revisor. Det giver værdi og tryghed for dig og din virksomhed, og vi kan rådgive om alt fra skatteregler til fradragsmuligheder, så du kan slippe dine bekymringer og bruge tiden andetsteds.

Vores kontorer ligger i henholdsvis Roskilde, Odense og Kolding, men vi arbejder i hele landet og kører gerne ud til dig. Du vil naturligvis have tilknyttet en fast bogholder og revisor, der har erfaring med dit økonomisystem og din branche, ligesom vi sørger for, at der som minimum er yderligere en bogholder, der kender din virksomhed, så du er sikret en god back up ved ferie og sygdom.

Når årsregnskabet skal afleveres

Som virksomhedsejer ved du, at det tager tid at lave et årsregnskab og en selvangivelse. Tid som kunne være brugt på andre og mere krævende opgaver, men som du alligevel sætter af hvert eneste år – for det siger årsregnskabsloven, at du skal. Det kan være frustrerende, omfattende og ikke mindst føre en del bekymringer med sig, hvis du ikke er uddannet bogholder eller revisor.

Du kan med fordel overlade dit årsregnskab til os. På den måde frigiver du din tid til andre opgaver, og du sikrer dig et årsregnskab, der lever op til loven og overholder alle regler på området. Vi hjælper både små og store virksomheder, og vi håndterer desuden en lang række økonomiske opgaver, såsom bogføring, lønregnskab, debitor- og kreditorstyring og generel regnskabsservice, hvis du har brug for andet og mere end blot en udarbejdelse af dit årsregnskab.

Hvad er et årsregnskab?

Som navnet antyder, så er et årsregnskab noget, der udarbejdes én gang om året. Det er her både du, SKAT og andre interessenter får et overblik over virksomhedens samlede økonomi, og årsregnskabet har to primære funktioner:

  • Resultatopgørelsen beskriver, hvordan virksomhedens økonomiske midler er blevet brugt i løbet af året.
  • Balancen giver et øjebliksbilede af, hvordan virksomhedens økonomi ser ud.

Årsregnskabet løber som udgangspunkt fra 1. januar til 31. december, men enkelte virksomheders regnskabsår løber i stedet fra 1. juli til 30. juni. Uanset hvornår dit regnskabsår afsluttes, så er det vigtigt at huske datoen, da det er denne, der indikerer, hvornår din virksomheds årsregnskab skal indberettes – og det kan koste dyrt, at overskride grænsen.

Et fleksibelt regnskabssamarbejde

Bogholderkompagniet er en aktiv og engageret sparringspartner på den økonomiske front, og vi har været i branchen i mange år. Vi ved, at behovet for hjælp til regnskabet er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, og netop derfor indretter vi vores samarbejde efter dine behov, så du får lige præcis den hjælp, du har brug for.

Vi kan være med helt fra starten og lave dine bonner og bilag om til en færdig balance eller vi kan gennemgå og vurderer den årsrapport, du selv har udarbejdet. Uanset hvordan du vælger at bruge os, så giver vi dig et overblik over virksomhedens økonomi. Vi sikrer, at årsregnskabsloven og bogføringsloven overholdes, og vi hjælper dig med at aflæse resultaterne. Hvordan har virksomheden præsteret i årets løb, har den givet overskud eller underskud og hvilke muligheder er der for forbedringer?

Netop gennemgangen af dit regnskab er en essentiel opgave i vores samarbejde – vi anser nemlig ikke kvalitet udelukkende som værende et bogholderi, der stemmer. For os er kvaliteten og opgaven først fuldendt, når bogholderiet og årsregnskabet bruges som et aktivt redskab til at skabe yderligere vækst i din virksomhed.

Skab troværdighed med et professionelt regnskab

For mange små og mellemstore virksomheder er udarbejdelsen af årsregnskabet ikke en favoritopgave. Tværtimod er det for mange en pestilens, der optager for meget tid, og som i sidste ende er grundlag for evindelige bekymringer. Tingene bliver gjort halvt, og indimellem springes der over, hvor gærdet er lavest – og det kan ses i regnskabet.

Et professionelt opstillet årsregnskab giver et hurtigt overblik over din virksomheds økonomi, og det skaber en høj grad af troværdighed, hvis det er udarbejdet effektivt og professionelt. Ikke kun internt, men også i forhold til samarbejdspartnere og andre interessenter, der har brug for at kende virksomhedens nøgletal. Det kan være banken, investoren, myndighederne eller en fjerde part – det essentielle er, at dit årsregnskab er fejlfrit og overskueligt.

Vi har lang erfaring med årsregnskab og andre økonomiske opgaver, og med Bogholderkompagniet som din samarbejdspartner, er du sikret en professionel udarbejdelse af dit årsregnskab. Vi holder styr på dine bankudskrifter, årsopgørelse, kassebeholdning, kasserapporter og andre bilag, der er relevante for årsregnskabet, og du får en rapport, der lever op til alle lovmæssige krav.

En økonomisk sparringspartner til alle virksomheder

Hos Bogholderkompagniet har vi en vifte af kompetente bogholdere og revisorer med mange års erfaring, og vi samarbejder med både enkeltmandsvirksomheder og større selskaber, ligesom vi rådgiver om mange forskellige forhold og arbejder med de fleste økonomisystemer.

Mangfoldigheden i vores arbejde sætter store krav til medarbejderne, og derfor lægger vi vægt på at finde og videreudvikle de bedste bogholdere i branchen. Det gør vi ved at etablere faglige netværk og en løbende kvalitetskontrol, der sikrer dig optimale vilkår hver dag.

Vi har kontorer i henholdsvis Roskilde, Odense og Kolding, men vi kører gerne ud til dig – uanset hvor i landet du bor. Hvis du vælger et løbende samarbejde, hvor vi varetager den økonomiske del af din virksomhed, får du naturligvis tilknyttet en fast bogholder og revisor. Er det derimod blot dit årsregnskab, du ønsker hjælp til, så finder vi en revisor eller en bogholder, der kender din branche, dine forretningsgange og dit økonomisystem. Kort sagt: uanset hvilken opgave du ønsker, vi skal løse, så gør vi det med kvalitet som omdrejningspunkt.

Summary
Revisor i Roskilde & Tåstrup
Article Name
Revisor i Roskilde & Tåstrup
Description
En engageret sparringspartner til dit momsregnskab, årsregnskab og bogføring. Bogholderkompagniets bogholdere er en del af eliten.
Author
Publisher Name
Bogholderkompagniet
Publisher Logo